Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 1 maj 2022

Varför och för vem?

PÄ Enter Technologies AB, organisationsnummer 559308-1341, ("Enter Technologies", "vi", "oss", "vÄr") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och vÀrnar om din integritet och rÀtten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Den hÀr Integritetspolicyn ("Policyn") Àr tillÀmplig för de behandlingar som Enter Technologies Àr Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ÀndamÄl vi behöver dina Personuppgifter, vilken rÀttslig grund vi stödjer oss pÄ samt vilka ÄtgÀrder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar Àven om hur du gör för att utöva de rÀttigheter du har kopplat till vÄr behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vÄr hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, anvÀnder TjÀnsten eller besöker vÄr hemsida entertech.se (tillsammans "Funktioner").

Den hÀr policyn riktar sig till:

AnstÀllda hos potentiella kunder

AnstÀllda hos befintliga kunder

Besökare pÄ vÄr hemsida

Definitioner

Behandling av Personuppgifter Àr allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, Àndring, lÀsning, överlÀmning osv.

GÀllande rÀtt Àr den lagstiftning som Àr tillÀmplig pÄ behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vÀgledningar och rekommendationer utfÀrdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

Personuppgifter Àr all slags information som gÄr att koppla till en identifierbar, levande person.

Personuppgiftsansvarige Àr det företag/organisation som bestÀmmer för vilka ÀndamÄl och pÄ vilket sÀtt Personuppgifterna ska behandlas och dÀrmed Àven ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt GÀllande rÀtt.

PersonuppgiftsbitrÀde Àr det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges rÀkning och fÄr dÀrmed endast behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt GÀllande rÀtt

Registrerad betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

TjÀnsten vi tillhandahÄller hemsidor, plattformar och tjÀnsten gymnasierankning.se dÀr information om gymnasieskolor sammanstÀlls.

Enter Technologies personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Enter Technologies Àr Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestÀmmer ÀndamÄlet med (varför en behandling görs) och medel för (pÄ vilket sÀtt, vilka personuppgifter, hur lÀnge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som PersonuppgiftsbitrÀde - alltsÄ dÄ vi behandlar personuppgifter pÄ uppdrag av vÄra kunder.

Enter Technologies Àr en partner för utveckling av Webb och plattformar. Detta krÀver hantering av personuppgifter för exempelvis kundregister, fakturering och hantering av eventuella kunder. TjÀnsten gymnasierankning.se krÀver lagring av datauppgifter för att kunna föra statistik över trafiken.

Enter Technologies behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som stÀlls pÄ oss nÀr vi behandlar dina Personuppgifter. Det hÀr avsnittet syftar till att ge dig en förstÄelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ÀndamÄl.

Hur lÀnge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar dina Personuppgifter sÄ lÀnge det Àr nödvÀndigt med hÀnsyn till det ÀndamÄl som de samlades in för. Beroende av vilken rÀttslig grund vi stödjer behandlingen pÄ kan detta a) följa av ett avtal, b)vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgÄ av lagstiftning ellerd) följa av en intern bedömning baserad pÄ en intresseavvÀgning.

Vi sparar aldrig dina Personuppgifter lÀngre Àn nödvÀndigt och gallrar Personuppgifter regelbundet. Enter Technologies vidtar Àven rimliga ÄtgÀrder för att hÄlla de Personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och pÄ andra sÀtt felaktiga eller överflödiga Personuppgifter.

Behandlingar

Det huvudsakliga ÀndamÄlet med den personuppgiftsbehandling som vi utför Àr att tillhandahÄlla, utföra och förbÀttra vÄra tjÀnster gentemot dig. Det finns flera olika skÀl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter.

Vi behandlar huvudsakligen följande personuppgifter:

Kontakt- och identifikationsuppgifter för att bekrÀfta din identitet, verifiera dina uppgifter och kunna kommunicera med dig

Information om din anvÀndning av tjÀnsten eller produkten för att kunna förbÀttra din kundupplevelse

IP-adress för att utföra kundanalys och för att innehÄll pÄ vÄr sida ska presenteras effektivt för dig och enheten du anvÀnder

Hur fÄr vi tillgÄng till dina personuppgifter?

Vi inhÀmtar dina personuppgifter pÄ ett antal olika sÀtt. Vi fÄr frÀmst tillgÄng till dina personuppgifter:

Genom att du sjÀlv har lÀmnat dina personuppgifter till oss

Genom att din arbetsgivare har lÀmnat dina personuppgifter till oss

Genom socialmedier ex. Facebook eller andra medier

Genom tredjeparts analysteknologi ex. cookies

FrÄn offentliga kÀllor sÄsom myndigheter, SPAR m.m.

RĂ€ttsliga grunder

För att vi ska fÄ behandla dina personuppgifter krÀvs det att vi har s.k. laglig grund för respektive behandling. I vÄr verksamhet behandlar vi dina personuppgifter frÀmst pÄ följande grunder:

Samtycke - Enter Technologies behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fÄtt ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lÀmnas alltid i samband med att vi frÄgar efter samtycket.

Avtal - Behandlingen Àr nödvÀndig för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller för att förbereda inför att ingÄ ett avtal med den Registrerade.

IntresseavvÀgning - Enter Technologies fÄr behandla personuppgifter om vi bedömt att det finns ett berÀttigat intresse som vÀger tyngre Àn den Registrerades skydd för den personliga integriteten och om Behandlingen Àr nödvÀndig för det aktuella ÀndamÄlet ex. vid direkt marknadsföring.

Om du vill ha ytterligare information kring vilken eller vilka rÀttslig(a) grund(er) som vi behandlar just dina personuppgifter för har du alltid rÀtt att begÀra ut ett s.k. registerutdrag. LÀs mer under "Hur du anvÀnder dina rÀttigheter" nedan.

Dina rÀttigheter

Du Àr den som bestÀmmer över dina Personuppgifter. Vi strÀvar alltid efter att se till att du kan utöva dina rÀttigheter sÄ effektivt och smidigt som möjligt.

TillgÄng - Du har alltid rÀtt att fÄ information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig i ett s.k. registerutdrag. Av registerutdraget framgÄr de bl.a. vilka av dina personuppgifter vi har lagrade samt för vilka ÀndamÄl och pÄ vilken rÀttslig grund. Vi lÀmnar endast ut uppgifter om vi har kunnat sÀkerstÀlla att det faktiskt Àr du som frÄgar efter uppgifterna.

RÀttelse - UpptÀcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stÀmmer, hör av dig till oss sÄ fixar vi det!

Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rÀtt att begÀra radering av dina Personuppgifter nÀr de inte lÀngre Àr nödvÀndiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi Àr skyldiga att behÄlla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingÄtt med dig kommer vi att sÀkerstÀlla att de endast behandlas för det specifika ÀndamÄl som framgÄr av lagen eller avtalet. DÀrefter ser vi till att uppgifterna raderas sÄ snart som möjligt.

InvÀndning - HÄller du inte med oss om att vÄrt intresse av att behandla dina Personuppgifter vÀger tyngre Àn ditt intresse av skydd för den personliga integriteten? Ingen fara - i sÄ fall ser vi över vÄr intresseavvÀgning och kontrollerar att den fortfarande hÄller. Vi vÀger sÄklart in din invÀndning nÀr vi gör en ny bedömning för att utvÀrdera om vi fortfarande kan motivera vÄr Behandling av dina Personuppgifter. InvÀnder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter pÄ en gÄng utan att se över vÄr bedömning.

BegrÀnsning - Du kan Àven be oss att begrÀnsa vÄr Behandling av dina uppgifter:

Under tiden som vi hanterar en begÀran frÄn dig om nÄgon av dina andra rÀttigheter.

Om du, istÀllet för att begÀra radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ÀndamÄl. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig.

I de fall dÀr vi inte lÀngre behöver uppgifterna för det ÀndamÄl som de samlades in för, förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behÄller uppgifterna för att kunna göra gÀllande ett rÀttsligt ansprÄk.

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du sjÀlv lÀmnat till oss eller som vi har fÄtt av dig i samband med att vi ingÄtt ett avtal med dig. Du fÄr dina uppgifter i ett allmÀnt anvÀnt och maskinlÀsbart format som du sedan kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du nĂ€rsomhelst rĂ€tt att Ă„terkalla ditt samtycke och dĂ€rmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan Ă„terkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för nĂ„gon Behandling som redan skett.

Hur du anvÀnder dina rÀttigheter

Kontakta oss pĂ„ [email protected] sĂ„ hjĂ€lper vi dig.

Överföring av Personuppgifter

För att bedriva vÄr verksamhet kan vi behöva ta hjÀlp av andra som behandlar Personuppgifter för vÄr rÀkning, sÄ kallade PersonuppgiftsbitrÀden.

I de fall dÀr vÄra PersonuppgiftsbitrÀden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi sÀkerstÀllt att Behandlingen Àr laglig enligt GÀllande rÀtt genom att nÄgot av följande krav Àr uppfyllda:

det finns ett beslut frÄn EU-kommissionen om att landet sÀkerstÀller adekvat skyddsnivÄ;

tillÀmpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller

andra lÀmpliga skyddsÄtgÀrder som uppfyller GÀllande rÀtt.

Vi har ingÄtt personuppgiftsbitrÀdesavtal (PUB-avtal) med alla vÄra PersonuppgiftsbitrÀden. PUB-avtalet reglerar hur PersonuppgiftsbitrÀdet fÄr behandla Personuppgifterna och vilka sÀkerhetsÄtgÀrder som krÀvs för personuppgiftsbehandlingen.

Vi kan Àven behöva lÀmna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

VÄra PersonuppgiftsbitrÀden

Enter Technologies sÀljer inte dina personuppgifter till nÄgon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina Personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det hÀnder ser vi till att överföringen sker pÄ ett sÀkert sÀtt som bevarar din integritet. Nedan Àr kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina uppgifter med.

Leverantörer av marknadsföringstjÀnster, t.ex. reklambyrÄ för framtagande av kampanjer eller leverantör för hjÀlp med utskick genom post eller mail.

IT-leverantörer för exempelvis affÀrssystem och Àrendehantering. För att kunna genomföra vÄra uppdrag och tjÀnster sÄ lagrar vi dina uppgifter i vÄra affÀrssystem (ett system som administrerar vÄra kunder och kontakter).

System för att genomföra kundanalys och ta fram statistik för att bidra till branschstatistik samt för att förbÀttra kundupplevelsen.

SĂ€kerhet

Enter Technologies har vidtagit tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder för att sÀkerstÀlla att dina personuppgifter behandlas pÄ ett sÀkert sÀtt och att de skyddas frÄn förlust, missbruk och obehörig eller otillÄten Ätkomst.

VÄra sÀkerhetsÄtgÀrder

Organisatoriska sÀkerhetsÄtgÀrder Àr ÄtgÀrder som implementeras i arbetssÀtt och rutiner inom organisationen. VÄra organisatoriska sÀkerhetsÄtgÀrder Àr:

Inlogg- och lösenordshantering

Tekniska sÀkerhetsÄtgÀrder Àr ÄtgÀrder som implementeras genom tekniska lösningar. VÄra tekniska sÀkerhetsÄtgÀrder Àr:

Kryptering

SÀkert nÀtverk

SĂ€kerhetskopiering

TvÄstegsverifiering

Cookies

Enter Technologies anvÀnder cookies och liknande spÄrningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner anvÀnds sÄ att vi kan ge dig den absolut bÀsta anvÀndarupplevelsen. Mer information om hur vi anvÀnder cookies finns i vÄr Cookie Policy.

Om vi inte hÄller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter pÄ ett felaktigt sÀtt, Àven efter att du har uppmÀrksammat oss om detta, har du alltid rÀtt att lÀmna ditt klagomÄl till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om vĂ„ra skyldigheter och dina rĂ€ttigheter finns pĂ„ Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/). Du kan ocksĂ„ kontakta myndigheten pĂ„ [email protected]

Ändringar i den hĂ€r policyn

Vi reserverar oss rÀtten att göra Àndringar i denna Policy. I de fall Àndringen pÄverkar vÄra skyldigheter eller dina rÀttigheter, kommer vi att informera om Àndringarna i förvÀg sÄ att du ges möjlighet att ta stÀllning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frÄgor om dina rÀttigheter eller om du har nÄgra andra frÄgor om hur vi behandlar dina personuppgifter:

[email protected]