Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen

Fristående ·

Segelbåtsvägen 9, Stockholm

Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen, hette tidigare Amerikanska Gymnasiet Stockholm. Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen 2022 var mellan 240 och 285 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 175 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

265

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

215

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

222.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

232.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Plats

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

346 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB som är en fristående huvudman.