Amerikanska Gymnasiet Stockholm

Fristående ·

Segelbåtsvägen 9, Stockholm

Amerikanska Gymnasiet Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. Amerikanska Gymnasiet Stockholm har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Amerikanska Gymnasiet Stockholm 2022 var mellan 240 och 285 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 175 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

285

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

242.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

240

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

260

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

175 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB som är en fristående huvudman.