Anna Whitlocks gymnasium

Kommunalt ·

Hantverkargatan 29, Stocholm

Anna Whitlocks gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Anna Whitlocks gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Anna Whitlocks gymnasium 2022 var mellan 0 och 534,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 2179 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Naturvetenskap, profil Life science  

310

Naturvetenskap  

310

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

302.5

Design  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

325

Samhällsvetenskap, profil Life science  

282.5

Samhällsvetenskap  

295

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

287.5

Juridik  

280

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning, profil Design  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

534.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

295

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 544 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,7

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

2179 elever

Könsfördelning

69 % tjejer

31 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Har ett gym i skolan. Elever förses med SL-kort för transport till idrottssalar.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Tre matsalar. Serverar vegetarisk kost.

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.