Arlandagymnasiet

Kommunalt ·

Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet 1, Märsta

Arlandagymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Sigtuna. Arlandagymnasiet har barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, fordons- och transportprogrammet, flygteknikutbildningen, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Arlandagymnasiet 2022 var mellan 0 och 230 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 614 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

230

Naturvetenskap  

215

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Samhällsvetenskap  

172.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

202.5

Juridik  

197.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik, profil Spelutveckling  

135

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete, profil Risk och säkerhet - brand  

0

Pedagogiskt och socialt arbete, profil Risk och säkerhet - väktare  

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Flygteknikutbildningen

Inriktning

Antagningsgräns

Flygplan  

RIKS

Riksrekryterande - går att söka från hela landet.

RIKS

215

Flygplan  

RIKS

Riksrekryterande - går att söka från hela landet.

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

RIKS

LÄRLING

152.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 126 svar, 64 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,3

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

614 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

50 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

33 %

Jobbar

61 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Sigtuna Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

614 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Sigtuna Kommun som är en kommunal huvudman.