Åva gymnasium

Kommunalt ·

Åva skolgränd 1-3, Täby

Åva gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Täby. Åva gymnasium har el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, international baccalaureate, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Åva gymnasium 2022 var mellan 0 och 290 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1329 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

290

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

247.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

260

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, profil Design, arkitektur och miljö  

265

Informations- och medieteknik  

255

Teknikvetenskap  

272.5

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

202.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

87.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

215

International Baccalaureate

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 343 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

1329 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

64 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

62 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Täby Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

1329 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Täby Kommun som är en kommunal huvudman.