Berga Naturbruksgymnasium

Kommunalt ·

Berga skolväg 1, Västerhaninge

Berga naturbruksgymnasium utanför Stockholm.

Berga är det rätta gymnasiet för dig som är intresserad av hästar, hästsjukvård, lantbruksmaskiner och lantbruksdjur och hållbar utveckling. Här erbjuds Naturbruksprogrammet, vilket är en praktisk utbildning som ger dig goda yrkeskunskaper. Du kan också kombinera den med fler teoretiska kurser som ger dig högskolebehörighet.

Berga Naturbruksgymnasium är ett kommunalt gymnasium i Haninge. Berga Naturbruksgymnasium har naturbruksprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Berga Naturbruksgymnasium 2022 var mellan 0 och 245 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 191 elever.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Hästhållning, profil Hästdjursjukvård  

145

Hästhållning, profil Naturvetenskap  

245

Hästhållning  

167.5

Lantbruk  

187.5

Lantbruk, profil Lantbruk/jakt och viltvård  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

51/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 44 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8

Stöd

7,9

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

191 elever

Könsfördelning

86 % tjejer

14 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Fokus på idrott i kombination med fysisk och psykisk hälsa.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Alla elever lånar en Chromebook.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Pedagogisk resurs som kan hjälp till med att söka information och värdera källor. Legimuskonto erbjuds om du har svårt att läsa tryckt text.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Finns tillgång till flera speciallärare och elevcoacher. Skolsköterska finns närvarande (4 dagar/vecka) och skolkurator (2 dagar/vecka).

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Vi serverar mat gjord från grunden med en riklig och varierad salladsbuffé i säsong och alltid ekologisk mjölk. Nötköttet vi serverar kommer från vår egna gård.

Efter gymnasiet

Tre år efter

Studerar

47 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Fem år efter

Studerar

33 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Region Stockholm är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

191 elever totalt

views.gymnasium.organiserType

Skolan drivs av Region Stockholm som är en kommunal huvudman.