Bergstrands Gymnasium Sigtuna

Fristående ·

Johannesfredsvägen 9, Bromma

Vår målsättning är att du som elev skall bli anställningsbar när du efter examen lämnar gymnasiet. Kunskapsförmedling sker genom Case-metodiken. Det innebär att alla ämnen vävs samman i olika case, utbildningen sätts på så vis i sitt sammanhang.

Via våra kontrakterade samarbetspartner får du utbildningen på riktiga företag. Hos oss har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Bergstrands Gymnasium Sigtuna är ett fristående gymnasium i . Bergstrands Gymnasium Sigtuna har bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och introduktionsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Bergstrands Gymnasium Sigtuna 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 0 elever.

Läs mer

Nystartat gymnasium

Bergstrands Sigtuna öppnade hösten 2022. Därför finns det ännu ingen statistik att se.

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Transport  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Anläggningsfordon  

0

Husbyggnad  

0

Mark och anläggning  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

Fordons- och transportprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Alla elever får en Ipad

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Bergstrands Gymnasium AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

244 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Bergstrands Gymnasium AB som är en fristående huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.