Bergstrands Gymnasium Stockholm

Fristående ·

Johannesfredsvägen 9-11, Bromma

Närheten mellan lärare och elever är av otrolig vikt för oss på Bergstrands. När eleverna trivs och har nära kontakt med lärarna blir också studieresultaten bättre. Du tar dig hit enkelt hit med Tvärbanan från Hammarby i söder eller Solna i norr. Bergstrands Gymnasium i Stockholm är ett certifierat Motorbranschcollege. Detta betyder att vår utbildning är kvalitetsgranskad av fordonsbranschen för att hålla en hög standard.

Bergstrands Gymnasium i Stockholm uppfyller BYNs kriterierna för att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav. Via våra kontrakterade samarbetspartner får du en utbildning ute på riktiga företag. Hos oss har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Hos oss läser du på Fordons- och transportprogrammet med inriktingarna Trasport eller Personbil, Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad, måleri eller mark och anläggning, El och energiprogrammet med inriktningen el-teknik.

Bergstrands Gymnasium Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Bergstrands Gymnasium Stockholm 2022 var mellan 0 och 107,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 236 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Elteknik  

0

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Personbil  

0

Transport  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

Husbyggnad  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Mark och anläggning  

0

Mark och anläggning  

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet  

0

Fordons- och transportprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

32/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

59 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

42 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

8,2

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

229 elever

Könsfördelning

9 % tjejer

91 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Fem olika restauranger är kopplade till skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Vi hyr in oss på närliggande idrottshallar.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skolsyster och kurator på plats tre dagar i veckan

Plats

Bergstrands Gymnasium AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

244 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Bergstrands Gymnasium AB som är en fristående huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.