Bernadottegymnasiet

Kommunalt ·

Söder Mälarstrand 65, plan 7, Stockholm

Bernadottegymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Bernadottegymnasiet har ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Bernadottegymnasiet 2022 var mellan 247,5 och 255 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 408 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

247.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Juridik  

255

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

52/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 106 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

8,7

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

408 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Delar skolbibliotek med Kungliga Svenska Balettskolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Skolan förser elever med SL-kort för transport till idrottssal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Delas med elever från Kungliga Svenska Balettskolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

29 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

40 %

Tre år efter

Studerar

26 %

Jobbar

69 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

51 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.