Betty Petterssons Gymnasium

Kommunalt ·

Drivhusvägen 4, Enskede gård

Betty Petterssons Gymnasium är ett kommunalt gymnasium i . Betty Petterssons Gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Betty Petterssons Gymnasium 2022 var mellan 0 och 190 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 0 elever.

Läs mer

Nystartat gymnasium

Betty Petterssons Gymnasium öppnade hösten 2022. Därför finns det ännu ingen statistik att se.

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

0

Juridik  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Inneidrott utövas Enskedehallen, uteidrott utövas på Enskede IP.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Eget skolbibliotek under kontruktion.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Eget kök under konstruktion.

Plats

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17389 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.