Blackebergs gymnasium

Kommunalt ·

Wergelandsgatan 22, Bromma

Blackebergs gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Blackebergs gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Blackebergs gymnasium 2022 var mellan 0 och 297,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1223 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild, profil Arkitektur  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Musik  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Naturvetenskap och samhälle  

280

Naturvetenskap  

297.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

295

Samhällsvetenskap  

272.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

295

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

87/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

99 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 322 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8,8

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

1223 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

62 %

Jobbar

14 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Tre år efter

Studerar

80 %

Jobbar

12 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

71 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.