Bromma gymnasium

Kommunalt ·

Nyängsvägen 152-154, Bromma

Bromma gymnasium präglas sedan 1937 av kunskap, gemenskap och idrott. Kreativitet, engagemang och höga målsättningar ger dig rätt förutsättningar för din framtid. Vi är en av Sveriges största UF-skolor och har nationell idrottsutbildning inom fotboll, basket och padel.

På Bromma gymnasium står kunskap och gemenskap i fokus. Legitimerade och engagerade lärare utvecklar undervisningen tillsammans med ambitiösa elever.

Bromma gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Bromma gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Bromma gymnasium 2022 var mellan 167,5 och 275 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1245 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

265

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

250

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Matematik  

255

Ekonomi  

275

Juridik  

267.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, profil Teknisk design  

167.5

Teknikvetenskap  

232.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 333 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,5

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

1245 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

44 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

61 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

45 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.