Campus Manilla Gymnasium

Fristående ·

Manillavägen 32-36, Stockholm

Campus Manilla Gymnasium är ett fristående gymnasium i Stockholm. Campus Manilla Gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Campus Manilla Gymnasium 2022 var mellan 287,5 och 317,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 263 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

295

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

287.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

317.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

84/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

A-B (18)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 70 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,4

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

263 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Maten lagas av egna kockar på skolan

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Idrottshall, fotbollsplan, tennisplan på skolans område

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Campus Manilla Utbildning AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

263 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Campus Manilla Utbildning AB som är en fristående huvudman.