Christinagymnasiet

Fristående ·

Läroverksvägen 56, Lidingö

Christinagymnasiet är ett fristående gymnasium i Lidingö. Christinagymnasiet har ekonomiprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Christinagymnasiet 2022 var mellan 190 och 207,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 31 elever.

Läs mer

Program

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

207.5

Juridik  

190

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Lidingö Gymnasium AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

31 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Lidingö Gymnasium AB som är en fristående huvudman.