Designgymnasiet Sickla

Fristående ·

Experimentgatan 7 , Nacka

Designgymnasiet Sickla är ett fristående gymnasium i Nacka. Designgymnasiet Sickla har estetiska programmet, hantverksprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Designgymnasiet Sickla 2022 var mellan 0 och 217,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 255 elever.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning, profil Grafisk design  

205

Bild och formgivning, profil Inredningsdesign  

212.5

Bild och formgivning, profil Modedesign  

217.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

0

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Textil design  

190

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

59/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 44 svar, 58 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

8,3

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

255 elever

Könsfördelning

70 % tjejer

30 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas på Friskis och Svettis i Sickla.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Elever får tillgång till Dieselverkstadens bibliotek med lånekort.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Maten tillagas i närliggande Kunskapsgallerian.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

40 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

23 %

Jobbar

58 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.