Didaktus Jakobsberg

Fristående ·

Järfällavägen 100, Järfälla

Didaktus Jakobsberg är ett fristående gymnasium i Järfälla. Didaktus Jakobsberg har barn- och fritidsprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Didaktus Jakobsberg 2022 var mellan 0 och 190 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 375 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

190

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

107.5

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

0

Vård- och omsorgsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

32/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Extrem

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 87 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

7,7

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

375 elever

Könsfördelning

69 % tjejer

31 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

39 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

36 %

Tre år efter

Studerar

51 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.