Didaktus Liljeholmen

Fristående ·

Lövholmsvägen 2, Stockholm

Didaktus Liljeholmen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Didaktus Liljeholmen har barn- och fritidsprogrammet, introduktionsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Didaktus Liljeholmen 2022 var mellan 0 och 152,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 505 elever.

Läs mer

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

72.5

Vård- och omsorgsprogrammet  

152.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

28/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (10,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

61 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 85 svar, 41 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

7,1

Stöd

7,5

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

505 elever

Könsfördelning

64 % tjejer

36 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Delar matsal med andra skolor.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

58 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Tre år efter

Studerar

43 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

35 %

Jobbar

55 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.