Distra Gymnasium

Fristående ·

Instrumentvägen 45, Hägersten

Distra Gymnasium erbjuder en skolmiljö som präglas av trygghet, studiero och vuxennärvaro. Alla elever - oavsett bakgrund - är välkomna hos oss. Mångfald är en tillgång och tillsammans lär vi av varandra.

Skolan har en hög grad av specialpedagogiskt tänk och samtliga klasser är anpassade så att eleven som jobbar mot A såväl den som kämpar för ett E ska få den utmaning och stöd den behöver. Vi har därför klasser på 18-22 elever och fina lokaler att bedriva undervisningen i.

Vi är specialister på yrkesprogram och både Försäljningsprogrammet och Byggprogrammet är branschrekommenderade.

Skoldagen präglas av struktur och tydlighet - hos oss börjar alla lektioner 09.00 i hemklassrummet och vi slutar 15.15. Vi har två ämnen per dag och hinner därför gå på djupet i ämnena.

Distra Gymnasium är ett fristående gymnasium i Stockholm. Distra Gymnasium har bygg- och anläggningsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet och introduktionsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Distra Gymnasium 2022 var mellan 0 och 110 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 272 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

Måleri  

0

Plåtslageri  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet, profil Husbyggnad  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet, profil Måleri  

0

Bygg- och anläggningsprogrammet, profil Plåtslageri  

0

Försäljnings- och serviceprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

24/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

59 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

65 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 53 svar, 62 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,9

Stöd

7,8

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

271 elever

Könsfördelning

18 % tjejer

82 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

I skolbiblioteket finns tre specialpedagoger och ett tyst studierum

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Skolan har matkort. För närvarande erbjuds dock skolmat i lokalen bredvid med varmrättsbuffé

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Skolan har samarbete med Stockholm Stad där vi får använda Vintervikshallen och Aspudden IP

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skolan har tre heltidsanställda specialpedagoger, en kurator och SYV på heltid samt skolsyster och skolläkare som kommer på bokade dagar.

Plats

Distra Utbildnings Center AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

271 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Distra Utbildnings Center AB som är en fristående huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.