Drottning Blankas Stockholm Södra

Fristående ·

Fyrvaktarkroken 13, Enskededalen

Drottning Blankas Stockholm Södra är ett fristående gymnasium i Stockholm. Drottning Blankas Stockholm Södra har barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Drottning Blankas Stockholm Södra 2022 var mellan 0 och 240 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 513 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Kriminologi  

237.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Juridik, profil Kriminologi  

240

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

177.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän, profil Räddningsmedicin  

0

Allmän, profil Vård och hälsa  

122.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

52/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 120 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,2

Stöd

7,9

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

513 elever

Könsfördelning

79 % tjejer

21 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

44 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

56 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.