Enskilda Gymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Tegnérlunden 5, Stockholm

Enskilda Gymnasiet är ett fristående gymnasium i Stockholm. Enskilda Gymnasiet har naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Enskilda Gymnasiet 2022 var mellan 305 och 312,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 284 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

305

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

312.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

92/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 45 svar, 45 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

8,9

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

284 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Efter gymnasiet

Fem år efter

Studerar

68 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Enskilda Gymnasiet är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

284 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Enskilda Gymnasiet som är en fristående huvudman.