Franska Skolans Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Döbelnsgatan 9, Stockholm

Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium är ett fristående gymnasium i Stockholm. Franska Skolans Gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Franska Skolans Gymnasium 2022 var mellan 222,5 och 242,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 291 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

222.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

232.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

242.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

80/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,8

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

291 elever

Könsfördelning

58 % tjejer

42 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Fem år efter

Studerar

67 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Stiftelsen Franska Skolan är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

291 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stiftelsen Franska Skolan som är en fristående huvudman.