Mer

Fryshuset gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm

Vår skola och hela Fryshuset har en gemensam vision: Att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Den visionen löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet och märks i allt vi gör. Vi tror på att ge unga eget ansvar och hjälper dem att utveckla alla sina styrkor och att se möjligheter. Vi lyssnar på dem och på det som händer i samhället. Detta präglar hur vi formar vår undervisning och all aktivitet som pågår även utanför klassrummet.

På Fryshuset Gymnasium kan du kombinera dina programstudier med någonting du är särskilt intresserad av, en passion. Det kan vara basket, musik, dans, teater, bild, global, skate medieproduktion eller speldesign.

Fryshuset gymnasium är en del av Fryshuset och delar dess värdegrund. Fryshuset är en stor organisation med många olika verksamheter. Det ger möjligheter för engagemang som passar det just du brinner för.

Fryshuset är en icke vinstdrivande skola, vilket betyder att all form av vinst går tillbaka till skolan och dig som elev. Det ger oss möjlighet till en så bra skola som möjligt.

Fryshuset gymnasium är ett fristående gymnasium i Stockholm. Fryshuset gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, försäljnings- och serviceprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Fryshuset gymnasium 2022 var mellan 0 och 512,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1006 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap, profil Skate  

145

Naturvetenskap, profil Dans  

207.5

Naturvetenskap, profil Musik  

0

Naturvetenskap, profil Bild och formgivning  

212.5

Naturvetenskap, profil Speldesign/programmering  

232.5

Naturvetenskap, profil Basket  

252.5

Naturvetenskap, profil Global  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, profil Skate  

0

Samhällsvetenskap, profil Dans  

212.5

Samhällsvetenskap, profil Basket  

237.5

Samhällsvetenskap, profil Speldesign  

215

Samhällsvetenskap, profil Global  

0

Samhällsvetenskap  

200

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Skate  

180

Ekonomi, profil Bild och formgivning  

195

Ekonomi, profil Musik  

0

Ekonomi, profil Dans  

0

Ekonomi, profil Basket  

230

Ekonomi  

195

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Bild och formgivning  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

449

Dans  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Dans  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

399

Estetik och media, profil Digital medieproducent  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Estetik och media, profil Digital medieproducent  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Estetik och media, profil Speldesign  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

140

Musik, profil Keyboard/övriga instrument  

0

Musik, profil Bas  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

512.5

Musik  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

324.5

Musik, profil Trummor  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

470

Musik, profil Singer/songwriter  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

194

Musik, profil Gitarr  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

170

Musik, profil Musikproduktion  

0

Musik, profil Sång  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

433.5

Teater  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Teater  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

190

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän, profil Bild och formgivning  

167.5

Allmän, profil Musik  

135

Allmän, profil Dans  

0

Allmän, profil Basket  

197.5

Allmän, profil Skate  

0

Allmän  

162.5

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Estetiska programmet, profil Dans  

302

Estetiska programmet, profil Teater  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

337

Estetiska programmet, profil Musik  

175.5

Försäljnings- och serviceprogrammet  

0

Försäljnings- och serviceprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

10

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

42/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

87 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 217 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,8

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

1006 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Utmärkande

Passion för kunskap

Hos oss kan du kombinera dina studier med en passion, något du är särskilt intresserad av. Det kan vara exempelvis basket, global eller bild och form. På estetiska programmet är din passion samma sak som din inriktning.

Internationella utbyten

På flera av våra program genomför vi utbyten (bland annat via Erasmus). Vi samarbetar med skolor, organisationer och företag i andra länder och på så sätt knyts kontakter som du som elev kan bära med dig resten av livet.

En del av Stiftelsen Fryshuset

Skolan är en del av Stiftelsen Fryshuset vilket möjliggör engagemang och deltagande i en mängd verksamheter utanför skoltid, exempelvis fritidsgård och basketlag. Vi är en icke vinstdrivande skola.

Skolan som mötesplats

Fryshuset är en stor skola där mängden program gör att det finns något för alla. Här kommer du möta människor med olika bakgrund och erfarenheter. Vi tror på skolan som mötesplats, där mångfald välkomnas och ses som en tillgång.

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Stort EHT team med två skolsköterskor, tre kuratorer, fyra specialpedagoger och två SYV.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Matsal delas med grundskolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Tre år efter

Studerar

45 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Fem år efter

Studerar

49 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Öppet hus

Öppet hus Fryshuset

Öppet hus

Torsdag, 27 april
15:30 - 18:30

Sociala medier

Fryshuset gymnasium

Vanliga frågor

Kan jag komma in på er skola med 0 i merit?

Nej, det kan du inte. Alla som ska läsa ett nationellt program hos oss behöver vara behörig till det programmet. Att det står 0 som antagningsgräns innebär att alla som sökte, och var behöriga, kom in.

Måste jag välja en passion på er skola?

På estetiska programmet är passionen din inriktning, så där måste du välja. Men på våra andra nationella program kan du antingen välja en passion eller välja att fördjupa dig i själva programmet och då väljer du exempelvis ekonomi-ekonomi eller samhälle-samhälle.

Behöver jag göra färdighetsprover för att komma in hos er?

På estetiska programmet behöver du göra färdighetsprov för inriktningen/passionen du söker till. Du får poäng som räknas ihop med dina betyg, och antagningsgränserna är därför högre för estetiska programmet. Även NIU basket har tryouts som en del av antagningen.

Det står på sidan att ni har hög betygsinflation, stämmer det?

Betygsinflation är knepigt att mäta. Det stämmer att vi ibland har viss skillnad mellan betygen på nationella prov och elevens slutbetyg (framförallt i matematik). Det i sig behöver dock inte innebära betygsinflation. Vi jobbar för att eleverna under hela året ska kunna visa vad de kan, och även om resultatet på nationella provet ska väga tungt, ska det inte ensamt avgöra en elevs betyg.

Får jag en dator på skolan?

Ja, alla elever får en dator vid skolstart. Modell beror på din passion och vad du förväntas behöva för din undervisning.

Vilka moderna språk kan jag läsa?

Hos oss kan du läsa tyska, franska eller spanska.

Stiftelsen Fryshuset är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

1006 elever totalt

Fristående huvudman

Fryshuset gymnasium är en del av Fryshuset och delar dess värdegrund. Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft. Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder. Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund. Fryshuset är en stor organisation med många olika verksamheter. Det ger möjligheter för engagemang som passar det just du brinner för. Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen. Fryshuset är en icke vinstdrivande skola, vilket betyder att all form av vinst går tillbaka till skolan och dig som elev. Det ger oss möjlighet till en så bra skola som möjligt.