Globala gymnasiet

Kommunalt ·

Hornsgatan 93, Stockholm

Globala gymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Globala gymnasiet har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Globala gymnasiet 2022 var mellan 232,5 och 424,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 660 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle, profil Hållbar utveckling  

252.5

Naturvetenskap, profil Hållbar utveckling  

292.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, profil Global  

277.5

Samhällsvetenskap  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

333

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Globalt entreprenörskap  

232.5

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media, profil Samhällsprofil  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

424.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 169 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,9

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

660 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Bemannat fyra dagar i veckan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Serverar endast vegetarisk mat.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

59 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

85 %

Jobbar

10 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Fem år efter

Studerar

78 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.