Grillska gymnasiet Stockholm

Fristående, icke vinstdrivande ·

Årstaängsvägen 33, Stockholm

Grillska gymnasiet Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. Grillska gymnasiet Stockholm har barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Grillska gymnasiet Stockholm 2022 var mellan 0 och 127,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 530 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Idrott  

0

Samhällsvetenskap, profil Socialt engagemang  

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

117.5

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Fritid och hälsa, profil Idrott  

127.5

Hantverksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet  

112.5

El- och energiprogrammet  

115

Hantverksprogrammet  

102.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

38/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

72 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 32 svar, 23 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

7

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

530 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

36 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

33 %

Tre år efter

Studerar

49 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

24 %

Jobbar

58 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Stadsmissionens Skolstiftelse är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

740 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse som är en fristående huvudman.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.