Gustavsbergs gymnasium

Kommunalt ·

Idrottsvägen 8, Gustavsberg

Gustavsbergs gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Värmdö. Gustavsbergs gymnasium har naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Gustavsbergs gymnasium 2022 var mellan 0 och 167,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 201 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Naturvetenskap, profil Marinbiologi och dykning  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Kriminologi  

167.5

Samhällsvetenskap, profil Kriminologi  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 31 svar, 49 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

201 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Har också egen cafeteria med luncher att köpa.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

43 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

31 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Fem år efter

Studerar

33 %

Jobbar

56 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Värmdö Kommun är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

1471 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Värmdö Kommun som är en kommunal huvudman.