Hersby gymnasium

Kommunalt ·

Läroverksvägen 17, Lidingö

Hersby gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Lidingö. Hersby gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Hersby gymnasium 2022 var mellan 0 och 290 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1005 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Musik  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Naturvetenskap  

262.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

257.5

Samhällsvetenskap  

262.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

290

Juridik  

277.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Teknikvetenskap  

285

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

75/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

94 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 236 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,3

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

7,9

Antal elever på skolan

1005 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

58 %

Jobbar

16 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Tre år efter

Studerar

77 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

67 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Lidingö Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

1005 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Lidingö Kommun som är en kommunal huvudman.