Hvilan Gymnasium Stockholm

Fristående ·

Junohällsvägen 3, Stockholm

Hvilan Gymnasium Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. Hvilan Gymnasium Stockholm har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Hvilan Gymnasium Stockholm 2022 var mellan 155 och 237,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 678 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Naturvetenskap och samhälle  

187.5

Naturvetenskap, profil Rymdvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Samhällsvetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

180

Juridik  

200

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

61 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 122 svar, 62 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

7,4

Stöd

4,7

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

678 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Plats

Hvilan Utbildning AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

678 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Hvilan Utbildning AB som är en fristående huvudman.