Hvilan Gymnasium Stockholm

Fristående ·

Junohällsvägen 3, Stockholm

Hvilan Gymnasium Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm. Hvilan Gymnasium Stockholm har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Hvilan Gymnasium Stockholm 2022 var mellan 155 och 237,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 596 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

155

Naturvetenskap  

235

Naturvetenskap, profil Rymdvetenskap  

237.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

217.5

Samhällsvetenskap  

215

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

220

Juridik  

217.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

56 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 122 svar, 62 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

7,4

Stöd

4,7

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

596 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Hvilan Utbildning AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

596 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Hvilan Utbildning AB som är en fristående huvudman.