Idrottsgymnasiet Nacka

Fristående ·

Cylindervägen 4, Nacka Strand

Idrottsgymnasiet Nacka är ett fristående gymnasium i . Idrottsgymnasiet Nacka har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Idrottsgymnasiet Nacka 2022 var mellan 0 och 225 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 96 elever.

Läs mer

Nystartat gymnasium

Idrottsgymnasiet Nacka öppnade hösten 2022. Därför finns det ännu ingen statistik att se.

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Samhällsvetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

187.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Nacka Idrottsgrundskola AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

96 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Nacka Idrottsgrundskola AB som är en fristående huvudman.