Ingridskolan i Bergshamra

Fristående ·

Örnbogatan 90, Bromma

Ingridskolan i Bergshamra är ett fristående gymnasium i Solna. Ingridskolan i Bergshamra har estetiska programmet och naturvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Ingridskolan i Bergshamra 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 55 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Naturvetenskap och samhälle  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

44/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 10 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

8,9

Trygghet

8,7

Stöd

9,3

Elevnöjdhet

9,3

Antal elever på skolan

55 elever

Könsfördelning

60 % tjejer

40 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Delar matsal med Bergshamraskolan.

Plats

Ingridskolan AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

55 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Ingridskolan AB som är en fristående huvudman.