Internationella Engelska Gymnasiet

Fristående ·

Allhelgonagatan 4, Stockholm

IEGS is located in the heart of Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed to helping students develop to their full potential. We currently offer four Swedish national programmes and the International Baccalaureate (IB) programme, which all qualify students for university studies in Sweden or abroad. All courses, with the exception of Swedish, Civics A, Law and Modern Languages, are taught in English.

IEGS believes that every student has the capacity to develop intellectually, personally and morally. Our pedagogy is based on a work ethic where involvement comes through hard work, creativity, commitment and dedication. Intellectual curiosity is imperative for academic development and for understanding the world we live in.

At its heart IEGS is motivated by a mission to create a better world through education, prepare students for the world of today and tomorrow and develop young people who are courageous thinkers, reflective learners and curious about the world in which we live in.

Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Internationella Engelska Gymnasiet 2022 var mellan 0 och 507,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 738 elever.

Utöver de 56 % behöriga lärare med svensk lärarlegitimation som syns under utbildningsstatistik har cirka 30 % av lärarna utländsk lärarlegitimation.

Till International Baccalaureate-programmet (IB) har skolan ett obligatoriskt antagningsprov. Resultatet läggs till betygen för en slutlig bedömning. Eftersom många som söker IB inte har betyg från det svenska betygssystemet (och då har 0 i meritpoäng), blir lägsta antagningspoäng inte relevant för detta program.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap, profil Academic and personal development  

250

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, profil Academic and personal development  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Juridik, profil Academic and personal development  

222.5

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

217.5

Teater  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

507.5

International Baccalaureate

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

94 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

56 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 185 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,1

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

738 elever

Könsfördelning

58 % tjejer

42 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

72 %

Jobbar

9 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Tre år efter

Studerar

85 %

Jobbar

9 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Fem år efter

Studerar

70 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

738 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB som är en fristående huvudman.