Järfälla gymnasium

Kommunalt ·

Mälarvägen 2, Järfälla

Högskoleförberedande program i Stockholmsregionens allra nyaste skola. Branschrekommenderade yrkesprogram i nyrenoverade verkstäder. Spets inom Bild & formgivning, specialpedagogisk verksamhet, idrottsprofiler, e-sport, introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola och mycket mer.

Oavsett vilket program du väljer får du ta del av innovativa samarbeten och möjlighet att knyta unika kontakter med både universitet och företag. Här finns många grupprum och studiehallar för elever att arbeta i, stort bibliotek, god tillgång till idrottshallar och simhall, cafeteria och restaurang där maten lagas med hjärta från grunden.

Vi finns nu på två skolområden, Campus Barkarby och Campus Jakobsberg, som du enkelt når med pendeltåg eller buss. Alla elever på Järfälla gymnasium erbjuds SL-kort.

Järfälla gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Järfälla. Järfälla gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Järfälla gymnasium 2022 var mellan 0 och 427,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 802 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

262.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Beteendevetenskap  

227.5

Samhällsvetenskap  

207.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

220

Juridik  

0

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Bild och formgivning  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

427.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

215

Informations- och medieteknik  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

El- och energiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik  

0

Elteknik  

90

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Husbyggnad  

0

VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet  

137.5

Samhällsvetenskapsprogrammet  

202.5

Bygg- och anläggningsprogrammet  

IMY

Yrkesintroduktion - förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

57.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

44/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

75 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 185 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8

Stöd

7,7

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

802 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Här kan du plugga, grupparbeta, läsa eller bara sitta och ta det lugnt en stund.

Skollunch

Matsal på skolan.

Här serveras lunch i ljusa och stilrena lokaler i en lugn miljö.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

46 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Järfälla Kommun är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

802 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Järfälla Kommun som är en kommunal huvudman.