Järna Naturbruksgymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Nibble gård, Järna

Järna Naturbruksgymnasium är ett fristående gymnasium i Södertälje. Järna Naturbruksgymnasium har naturbruksprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Järna Naturbruksgymnasium 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 35 elever.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Lantbruk  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

38/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

44 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Nibblestiftelsen är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

35 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Nibblestiftelsen som är en fristående huvudman.