Järna Naturbruksgymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Nibble gård, Järna

Järna Naturbruksgymnasium är ett fristående gymnasium i Södertälje. Järna Naturbruksgymnasium har naturbruksprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Järna Naturbruksgymnasium 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 31 elever.

Läs mer

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Lantbruk  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

38/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

41 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottsundervisning utan idrottssal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Nibblestiftelsen är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

31 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Nibblestiftelsen som är en fristående huvudman.