JENSEN gymnasium Nacka strand

Fristående ·

Augustendalsvägen 47, Nacka Strand

Skolan ligger på kajen vid Nacka strand och med havsutsikt över Stockholms inlopp och Djurgården. JENSEN gymnasium Nacka strand är ett fristående gymnasium i Nacka. JENSEN gymnasium Nacka strand har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på JENSEN gymnasium Nacka strand 2022 var mellan 227,5 och 255 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 0 elever.

Läs mer

Nystartat gymnasium

JENSEN Nacka strand öppnade hösten 2022. Därför finns det ännu ingen statistik att se. Nystartat gymnasium

Program

“Preliminär för i år” visar program och antagningsgränserna för preliminärantagningen i år. “Slutgiltig förra året” visar istället slutantagningen som skedde förra året.

Antagningsgränser

Preliminär i år

Slutgiltig förra året

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

202.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Juridik och kriminologi  

215

Beteendevetenskap, profil Psykologi  

197.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Företagsekonomi  

225

Juridik  

215

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Svenskalärare är biblioteksansvarig.

Jensen Education College AB är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

1480 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Jensen Education College AB som är en fristående huvudman.