JENSEN gymnasium Norra

Fristående ·

Tulegatan 44, Stockholm

JENSEN gymnasium Norra är ett fristående gymnasium i Stockholm. JENSEN gymnasium Norra har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på JENSEN gymnasium Norra 2022 var mellan 235 och 277,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 669 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap, profil Medicin  

277.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Psykologi  

235

Beteendevetenskap, profil Kriminologi  

250

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Business and economics  

245

Ekonomi, profil Företags- och nationalekonomi  

252.5

Juridik  

250

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik, profil Civilingenjör  

245

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

50/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Extrem

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

89 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 176 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,9

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

669 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Två skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

36 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

33 %

Tre år efter

Studerar

51 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

45 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Jensen Education College AB är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

1353 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Jensen Education College AB som är en fristående huvudman.