JENSEN Gymnasium Gamla Stan

Fristående ·

Stora Nygatan 30, Stockholm

JENSEN Gymnasium Gamla Stan, tidigare JENSEN Gymnasium Södra är ett fristående gymnasium i Stockholm. JENSEN Gymnasium Gamla Stan har ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på JENSEN Gymnasium Gamla Stan 2022 var mellan 222,5 och 290 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 684 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

290

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Juridik och kriminologi  

265

Beteendevetenskap, profil Psykologi  

242.5

Samhällsvetenskap, profil Statsvetenskap  

240

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

242.5

Ekonomi, profil Management  

257.5

Juridik  

252.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

222.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Extrem

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 173 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

684 elever

Könsfördelning

60 % tjejer

40 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

43 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Tre år efter

Studerar

47 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

33 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Jensen Education College AB är huvudman

4 gymnasieskolor i Stockholm

1353 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Jensen Education College AB som är en fristående huvudman.