Johan Movingers Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Kruthusbacken. 38, Solna

Välkommen till den lilla skolan med det stora hjärtat och de stora framtidsmöjligheterna! Vi har hög lärartäthet med engagerade, välutbildade lärare, familjär stämning med studiero och respekt; och vi arbetar individuellt med dig för att du ska få just den utbildning som du behöver! Vi är ett fristående gymnasium utan vinstintresse, all vinst tillfaller omedelbart eleverna i form av undervisningsmöjligheter och material.

Johan Movingers Gymnasium har barn- och fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Johan Movingers Gymnasium 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 50 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap  

0

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

35/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

68 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 13 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

9,2

Trygghet

7,9

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

50 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Maten tillagas i köket lokaliserat i vår grundskola. Maten är varierad, näringsrik, och lagad med färska råvaror av vår egna kock.

Johan Movingers Gymnasium är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

50 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Johan Movingers Gymnasium som är en fristående huvudman.