Kärrtorps gymnasium

Kommunalt ·

Karlsövägen 9, Johanneshov

Kärrtorps gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Kärrtorps gymnasium har ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Kärrtorps gymnasium 2022 var mellan 0 och 180 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 419 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

0

Samhällsvetenskap  

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

180

Juridik  

0

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Design och produktutveckling  

SPETS

Spetsutbildning - du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SPETS

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

0

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Försäljnings- och serviceprogrammet  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

44/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

64 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 89 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

4,9

Trygghet

7

Stöd

5,2

Elevnöjdhet

4,7

Antal elever på skolan

419 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

60 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

55 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

59 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.