KLARA Teoretiska Gymnasium Norra

Fristående ·

Karlbergsvägen 77, Stockholm

KLARA Teoretiska Gymnasium Norra är ett fristående gymnasium i Stockholm. KLARA Teoretiska Gymnasium Norra har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på KLARA Teoretiska Gymnasium Norra 2022 var mellan 272,5 och 307,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 266 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

307.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

277.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

272.5

Juridik  

272.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

58/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 62 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

5,4

Trygghet

8

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

266 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Mindre gympasal, ej funktionell för bollsporter och liknande.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Gemensamt skolbibliotek som delas på campus.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Serverar alltid tre alternativ: vegetariskt, soppa samt fisk/kött. Gemensam matsal som delas på campus.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

55 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Tre år efter

Studerar

56 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Fem år efter

Studerar

56 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.