KLARA Teoretiska Gymnasium Östra

Fristående ·

Värtavägen 65, Stockholm

KLARA Teoretiska Gymnasium Östra är ett fristående gymnasium i Stockholm. KLARA Teoretiska Gymnasium Östra har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på KLARA Teoretiska Gymnasium Östra 2022 var mellan 172,5 och 212,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 430 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

172.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

175

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

212.5

Juridik  

197.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

42/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 114 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,8

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

430 elever

Könsfördelning

64 % tjejer

36 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

55 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

45 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.