KLARA Teoretiska Gymnasium Södra

Fristående ·

Tullgårdsgatan 12, Stockholm

KLARA Teoretiska Gymnasium Södra är ett fristående gymnasium i Stockholm. KLARA Teoretiska Gymnasium Södra har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på KLARA Teoretiska Gymnasium Södra 2022 var mellan 255 och 282,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 433 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

275

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

255

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Juridik  

257.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

272.5

Teknikvetenskap  

282.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 54 svar, 44 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

7,8

Stöd

7

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

433 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

31 %

Tre år efter

Studerar

56 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

50 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.