KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna

Fristående ·

Turebergsvägen 3, Sollentuna

KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna är ett fristående gymnasium i Sollentuna. KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna 2022 var mellan 0 och 220 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 187 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle  

0

Naturvetenskap  

192.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

207.5

Samhällsvetenskap  

195

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

220

Juridik  

202.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

46/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 26 svar, 41 % svarsfrekvens

Studiero

4,9

Trygghet

7

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,5

Antal elever på skolan

187 elever

Könsfördelning

60 % tjejer

40 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas på Satelliten i Sollentuna centrum.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Delar matsal med NTI-gymnasiet.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

67 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

63 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

AcadeMedia AB är huvudman

39 gymnasieskolor i Stockholm

14119 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av AcadeMedia AB som är en fristående huvudman.