Kristofferskolan Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Marklandsbacken 11, Bromma

Kristofferskolan Gymnasium är ett fristående gymnasium i Stockholm. Kristofferskolan Gymnasium har estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Kristofferskolan Gymnasium 2022 var mellan 0 och 275 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 182 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Waldorf  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Waldorf  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

275

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Waldorf  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 40 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,8

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

182 elever

Könsfördelning

65 % tjejer

35 % killar

Praktiskt

Dator

Inga personliga skoldatorer.

Datorer används utefter lärarbokning.

Idrottssal

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Efter gymnasiet

Tre år efter

Studerar

52 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Fem år efter

Studerar

76 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Stiftelsen Kristofferskolan är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

182 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Stiftelsen Kristofferskolan som är en fristående huvudman.