Kulturama gymnasium Natur

Fristående, icke vinstdrivande ·

Virkesvägen 21, Stockholm

Kulturama gymnasium Natur är ett fristående gymnasium i Stockholm. Kulturama gymnasium Natur har naturvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Kulturama gymnasium Natur 2022 var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 56 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle, profil Dans  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Naturvetenskap och samhälle, profil Musik  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Naturvetenskap och samhälle, profil Bild  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

48/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 19 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

9,1

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

8,5

Antal elever på skolan

56 elever

Könsfördelning

77 % tjejer

23 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Medborgarskolan Stockholmsregionen är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

1015 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Medborgarskolan Stockholmsregionen som är en fristående huvudman.