Kungsholmens gymnasium

Kommunalt ·

Hantverkargatan 67-69, Stockholm

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Kungsholmens gymnasium har ekonomiprogrammet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Kungsholmens gymnasium 2022 var mellan 0 och 585 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1341 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Musik, profil Körsång  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

585

Naturvetenskap, profil Natural science program, engelska  

325

Naturvetenskap  

330

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, profil Social science program, engelska  

307.5

Samhällsvetenskap  

317.5

Samhällsvetenskap, profil Körsång  

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

0

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil International business program, engelska  

322.5

Humanistiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Språk  

257.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

94/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

99 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 373 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,6

Stöd

5,5

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

1341 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Finns även skolcafé.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

76 %

Jobbar

8 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Tre år efter

Studerar

89 %

Jobbar

9 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

3 %

Fem år efter

Studerar

74 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.