Kungsholmens västra gymnasium

Kommunalt ·

Konradsbergsgatan 1, Stockholm

Vi är kunskap. Vi är vetenskap. Vi är gemenskap. Vi är KVG. Utifrån dessa ledord formar vi vår verksamhet och undervisning. Vi är en centralt belägen skola med elever från hela Stockholms län.

Kungsholmens västra gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Kungsholmens västra gymnasium har ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Kungsholmens västra gymnasium 2022 var mellan 0 och 270 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1005 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

HA

Hörselanpassad

SPV

HA

0

Naturvetenskap  

270

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

247.5

Samhällsvetenskap  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

HA

Hörselanpassad

SPV

HA

0

Samhällsvetenskap, profil Juridik  

245

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

265

Juridik  

262.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

HA

Hörselanpassad

SPV

HA

190

Allmän  

210

Introduktionsprogram

Inriktning

Antagningsgräns

Vård- och omsorgsprogrammet  

117.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

53/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

79 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 204 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

7,4

Stöd

5

Elevnöjdhet

5,5

Antal elever på skolan

1005 elever

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

64 %

Jobbar

16 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

46 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

54 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Stockholms Kommun är huvudman

22 gymnasieskolor i Stockholm

17458 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal huvudman.