Kungstensgymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Kungstensgatan 45, Stockholm

Kungstensgymnasiet är ett fristående gymnasium i Stockholm. Kungstensgymnasiet har ekonomiprogrammet, estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Kungstensgymnasiet 2022 var mellan 0 och 290 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 522 elever.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, profil Europa  

290

Samhällsvetenskap, profil Europa  

275

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Europa  

280

Juridik, profil Europa  

275

Estetiska programmet

Inriktning

Antagningsgräns

Estetik och media, profil Fotografi  

127.5

Estetik och media, profil Foto-språk  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 128 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,2

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

522 elever

Könsfördelning

72 % tjejer

28 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas på Friskis och svettis.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Har även café.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

35 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

35 %

Tre år efter

Studerar

64 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

46 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet är huvudman

1 gymnasieskola i Stockholm

522 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet som är en fristående huvudman.