Kunskapsgymnasiet Globen

Fristående ·

Arenavägen 23, Stockholm

På Kunskapsgymnasiet Globen har vi alltid fokus på studierna. Hos oss utvecklas du inom dina ämnen och lär dig plugga smart inför vidare studier.

Kunskapsgymnasiet Globen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Kunskapsgymnasiet Globen har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Kunskapsgymnasiet Globen 2022 var mellan 0 och 215 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 476 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

197.5

Samhällsvetenskap  

187.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

215

Juridik  

195

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

115

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

48/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 128 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

5,7

Trygghet

7,8

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

476 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

58 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

67 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

45 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Kunskapsskolan I Sverige AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

717 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Kunskapsskolan I Sverige AB som är en fristående huvudman.