Kunskapsgymnasiet Liljeholmen

Fristående ·

Buteljgatan 4, Stockholm

På Kunskapsgymnasiet har vi alltid fokus på studierna. Hos oss utvecklas du inom dina ämnen och lär dig plugga smart inför vidare studier.

Kunskapsgymnasiet Liljeholmen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Kunskapsgymnasiet Liljeholmen har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen 2022 var mellan 0 och 200 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 241 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

200

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Beteendevetenskap  

187.5

Samhällsvetenskap  

187.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

190

Juridik  

190

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Samhällsbyggande och miljö  

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

56/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

54 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 66 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

7,5

Stöd

7

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

241 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Fem år efter

Studerar

54 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Kunskapsskolan I Sverige AB är huvudman

2 gymnasieskolor i Stockholm

717 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Kunskapsskolan I Sverige AB som är en fristående huvudman.