Magelungens Gymnasium Danvikstull

Fristående ·

Hästholmsvägen 28, 3tr, Nacka

Magelungens Gymnasium Danvikstull är ett fristående gymnasium i Nacka. Magelungens Gymnasium Danvikstull har barn- och fritidsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Magelungens Gymnasium Danvikstull 2022 var 147,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 103 elever.

Läs mer

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

147.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

31/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 23 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

4,5

Trygghet

7,4

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

103 elever

Könsfördelning

76 % tjejer

24 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utöva i Sicklahallen.

Dator

Inga personliga skoldatorer.

De som behöver kan kvittera ut personlig dator, annars finns lånedatorer att använda.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Prioriterar elevhälsa. Stor tillgång till elevhälsopersonal.

Skollunch

Matsal på skolan.

Två mindre matsalar. Elever får även ta med egen mat och äta på anvisade platser.

Magelungen Utveckling AB är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

328 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Magelungen Utveckling AB som är en fristående huvudman.