Magelungens gymnasium Liljeholmen

Fristående ·

Trekantsvägen 7, Stockholm

Magelungens gymnasium Liljeholmen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Magelungens gymnasium Liljeholmen har försäljnings- och serviceprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Magelungens gymnasium Liljeholmen 2022 var 107,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 85 elever.

Läs mer

Program

Försäljning- och serviceprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

107.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

22/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

62 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 12 svar, 50 % svarsfrekvens

Studiero

8,1

Trygghet

8,1

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

85 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Lektioner bedrivs främst på Friskis och Svettis i Hornstull.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek

Magelungen Utveckling AB är huvudman

3 gymnasieskolor i Stockholm

328 elever totalt

Fristående huvudman

Skolan drivs av Magelungen Utveckling AB som är en fristående huvudman.